Privacy Policy

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;

Osteopathiepraktijk Bornkamp Osteopathie garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van
persoonsgebonden gegevens (huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners).

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk
wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt Bornkamp Osteopathie gegevens vast
(naam, adres, woonplaats en geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN-nummer). De NOFgeregistreerden van Bornkamp Osteopathie gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, osteopathie gerelateerde, handelingen. Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening, waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te
voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn
De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen.
De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen
en geldende bewaartermijnen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u daartoe toestemming hebt verleend.

Privacybeleid andere websites
Op www.bornkamposteopathie.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacybeleid?
Stuur dan een mail naar info@bornkamposteopathie.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt
wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de
meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website
te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik
van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres
niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw
browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor
het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

– Om de website beter te laten functioneren.
– Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
– Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.